undefinedJak donoszą najnowsze badania około 40 proc. zawodów jest zagrożonych automatyzacją.
Są to przede wszystkim zawody wymagające niskich kwalifikacji oraz powtarzalnych umiejętności. Wśród tych zawodów wyróżnić można robotnika rolnego, urzędnika bankowego, bibliotekarza, recepcjonistkę, agenta ubezpieczeniowego, osobę pracującą w call center.
Natomiast wzrośnie popyt na zawody takie jak lekarz, duchowny, analityk biznesowy, architekt danych, pielęgniarka, psycholog, terapeuta, trener.
Świadomość Polaków o zwiększającym się ryzyku na rynku pracy jest wyższa niż można się spodziewać, co niestety nie wpływa na podejmowane przez nich decyzje.
Póki co Polacy nie chcą zmieniać pracy, dokształcać się i myśleć o przyszłości na rynku pracy, ponieważ nadal uważają, że wprowadzane unowocześnienia technologiczne nie zagrażają bezpośrednio ich stanowisku pracy.