Kierunek studiów a poszukiwanie pracy, startup

Niestety jak wiemy ukończenie studiów nie jest gwarancją znalezienia pracy, a już na pewno nie w wyuczonym zawodzie. Przeprowadzone badania przez Work Service wskazują na to, że prawie ponad połowa badanych pracowników nie pracuje na stanowisku zgodnym z wykształceniem, a około 51 proc. odpowiadających pracodawców uważa, że osoby poszukujące pracy nie mają odpowiednich kompetencji. Może to być powodem decyzji podejmowanych przez przyszłych studentów dotyczących wyboru kierunku studiów. Większość z nich kieruje się aktualnie panującymi trendami, a nie realiami rynku. Często zmusza to ich do przebranżowienia i zmiany obranej drogi zawodowej. Niestety rzeczywistość jest brutalna i każdy maturzysta zastanawiający się nad kierunkiem studiów powinien pamiętać o tym, że to my musimy ubiegać się o pracę, a pracodawcy nie upominają się o pracowników.

 

Dowiedz się... Jak założyć firmę?