Koniec NFZ, jak założyć własną firmę

Wiemy już, że likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia na pewno nastąpi, ale póki co nie ma jej ostatecznej "daty". Pewne jest, że nie jest możliwe wdrożenie jej w roku bieżącym. Analizowane są również sposoby jak zostanie to przeprowadzone. Największą zagadką jest długość trwania procesu likwidacji. Zgodnie z informację przekazaną przez resort zdrowia dotychczasowe wojewódzkie placówki NFZ zostaną przekształcone w Wojewódzkie Urzędy Zdrowia. Ministerstwo zapewnia, że wraz z likwidacją NFZ prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będą posiadali wszyscy obywatele RP stale zamieszkujący nasz kraj oraz osoby mające legalne prawo pobytu w Polsce.

Dowiedz się... Jak założyć firmę?