Kontrole podatkowe w firmach, optymalizacja zus

Piotr Walczak, wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Podatkowej skierował pismo do Urzędów Skarbowych w Polsce. Fragment pisma brzmi „Z uwagi na dużą liczbę wszczętych a niezakończonych postępowań kontrolnych, polecam zachowanie szczególnej staranności w celu szybkiego ich przeprowadzenia i zakończenia w możliwie najwcześniejszym terminie”. Wiceminister oczekuje pilnego przeprowadzenia wszelkich czynności i zakończenia postępowań do końca maja 2017 roku. Wymaga również szczegółowych raportów na temat postępów w wykonywaniu poleceń kierownictwa Ministerstwa Finansów. Możemy więc spodziewać się szybszego wydawania decyzji w sprawie kontroli podatkowych w przedsiębiorstwach, których one dotyczą.

 

Dowiedz się... Jak założyć firmę?